Detail produk kertas Brosur

Rp. 400 rb/rim Ukuran A5, Satu Muka
Rp. 750 rb/rim Ukuran A4, Satu Muka

Ukuran A4, Bolak balik, Varnish, Min 2 Rim
  • 1 Rim 1 jt
  • 2 Rim 1,5 jt
  • 3 Rim 2 jt
  • 4 Rim 2.4 jt
  • 5 Rim 2.8 jt

  • Share & Chat